Film Troja online

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...
Ohodnoť tenhle film

Původ filmu: USA / Malta / Veľká Británia
Původý název: Troy
Rok: 2004
Délka filmu: 157min.

Vášeň legendárních milenců, Parida, trojského prince a Heleny, královny ze Sparty, podnítila v starověkém Řecku válku, která měla zničit civilizaci. Když Paris ukradl Helenu jejímu manželovi, králi Menelaovi, byla to potupa, kterou bylo třeba potrestat. Rodinná hrdost diktuje, že Menelaovo potupa je i potupou jeho bratra Agamemnona, mocného krále Mykén, který brzy sjednotí všechny největší řecké kmeny, aby unesl Helenu z Tróje a aby zachránil bratrovu čest. Ve skutečnosti je Agamemnonovo úsilí o ochranu cti zkorumpované jeho obrovskou chamtivostí - chce kontrolovat Tróju a ujistit se o své nadvládě a převaze nad obrovskou říší. Město obehnané zdí, kterému vládne král Priamos, chrání mocný princ Hektor. Trója je pevností, jejíž zdi nebyla schopna ještě žádná armáda narušit. Existuje však jeden osamělý muž, který zná klíč k vítězství a dobytí Tróje - Achilles. Arogantní, rebelantsky, zarputilý, a zdánlivě neporazitelný Achilles nechová loajalitu vůči nikomu a ničemu, aby si pěstoval a chránil svou slávu a úspěchy. Je to jeho nekonečný hlad po věčné slávě, který jej vede k tomu, aby zaútočil pod Agamemnónovou zástavou na brány Tróje - ale bude to láska, která výlučně rozhodne o jeho osudu. Dva světy budou proti sobě bojovat pro čest a slávu. Tisíce lidí padnou v honbě za slávou. A pro lásku, celý národ bude vyhlazen ...

Na IMDB: link

Sleduj filmový trailer

YouTube Preview Image

Filmy podle žánru